Vzdělávací záměr

Ice Forest

Intro: Naším cílem je využít společný čas k něčemu víc než jen zábavě a odpočinku. Pracujeme na osobnostním rozvoji mladých lidí a jejich sociálních dovednostech. V našich debatách se často objevují slova jako  komunikace, samostatnost, leadership a kritické myšlení.

Naším cílem je využít společný čas k něčemu víc než jen zábavě a odpočinku. Pracujeme na osobnostním rozvoji mladých lidí a jejich sociálních dovednostech. Používáme k tomu příručku s názvem „Leaders in Training“, kterou jsme si během společných let sami vytvořili a která rozvíjí následující témata:

Leadership.

Cíle programu. Definice pojmu leadership. Chování, dovednosti a hodnoty, na kterých je třeba pracovat. Náš svět potřebuje leadery.

Osobnostní rozvoj a sociální dovednosti.

Učení. Komunikace. Pozitivní vnitřní hlas. Kreativita. Asertivita. Empatie.

Vedení a management.

Určování cílů. Umění komunikace. Řešení konfliktů. Organizace času. Pozitivní přístup. Motivuj a inspiruj ostatní.

V naší práci se snažíme klást mnoho otázek a poskytovat odpovědi jen na některé z nich. Učíme mladé lidi kriticky myslet, své názory nabízíme jako inspiraci, nikoli jako něco směrodatného.

Některé z témat, která na našich cestách rozvíjíme, použil Isaac jako inspiraci pro tři krátké knihy, do kterých můžete nahlédnout:
You can also get these paper manuals at Amazon.


kontaktujte nás:
info@iceforest.net  ·  Tel. +420 732 121 737

The idea  ·  Educational Project  ·  The Team