Myšlenka

„změň svět“

Všechno to začalo jako malá výzva, krok za krokem a rok za rokem se z ní však stal vzdělávací projekt, do kterého stále přidáváme nové nápady a elementy. Začali jsme s jazykovými pobyty a postupně jsme přidali výlety vlakem po Evropě a letní tábory v Americe… Za posledních 12 let se nám podařilo navštívit 30 zemí v Evropě a v Americe. Cestování je však jen částí zážitku, který mladým lidem zprostředkováváme – nejdůležitější částí každého výletu je plnění naplánovaných cílů a osobnostní rozvoj účastníků..

Díky svým rozsáhlým cestovatelským zkušenostem můžeme zorganizovat takový výlet, jaký si účastníci představují – od rozvíjení počáteční myšlenky, provádění rezervací a plánování dopravy po zodpovědný doprovod). V současné době je naše organizace sítí, která propojuje leadery/cestovatele/organizátory z 8 evropských zemí, kteří společně shromažďují skupiny účastníků a plánují nezapomenutelná dobrodružství..

Dobrodružství, která účastníkům nabízíme, jim umožňují poznat své schopnosti, mluvit cizími jazyky, vyzkoušet v praxi své sociální dovednosti, rozvíjet svou představivost a abstraktní myšlení a pracovat v týmu lidí, kteří se rozhodli pro stejnou výzvu. Společně objevujeme dobrodružství v každodenních překvapeních, poznáváme nové lidi a zažíváme nové situace, které nám umožňují lépe poznat vlastní já, a tak získat pocit jistoty a sebevědomí.

Polární kruh, Montreal, New York, Osvětim, Blue Coast, Vancouver, Berlínská zeď, Boston, Niagarské vodopády, Bělehrad, Oslo, Washington, Rumunsko, Grand Canyon, Bulharsko, Řecko, Monako, Litva, Santa Monica – to jsou jen některá z míst, kam vedly naše cesty, kde jsme společně řešili problémy, prožívali historii, potkávali místní lidi a poznávali sami sebe.

Co tedy přesně děláme?
Organizujeme výlety a aktivity pro děti a dospívající od devíti let. Naše práce nabývá mnoha různých podob a nabízí řadu různých příležitostí – dobrodružné výlety, výuku jazyka v zahraničí, letní tábory, aktivity v přírodě, školení a kurzy, sportovní aktivity…

Co nabízíme:
   • Výuka angličtiny v Irsku

   • Výlety vlakem po Evropě

   • Letní tábor v Kanadě

   • Výlety do Spojených států

   • Cyklistický výlet v poušti na ostrově Fuerteventura

   • Letní tábor v České republice

   • Školní výlety po Evropě

   • Individuálně naplánované výlety pro malé skupiny

   • Jazykové výlety pro děti, mládež a rodiny

Kmen
Jedno africké přísloví říká, že k výchově dítěte je třeba celý kmen. Kmen naší organizace tvoří rodiny, jejichž dětem umožňujeme poznávat skrze cestování svět i vlastní já.

Když začneme plánovat novou aktivitu, nabídneme ji rodinám, které jsou součástí našeho „kmene“, ty myšlenku dále sdílí s přáteli a známými. Pokud najdeme dostatek zájemců, pokračujeme v plánování, teď již s ohledem na konkrétní účastníky a jejich osobní cíle. Naše výlety nejde označit jako turistické – jsou to úžasná dobrodružství, silné a nezapomenutelné zkušenosti, při kterých překonáváme překážky, učíme se žít společně jako tým, objevujeme svět…..

Náš „kmen“ je otevřený novým rodinám, přesto je stále celkem malý. Částečně proto, že pro některé aktivity vybíráme jen děti s dobrým studijním prospěchem, částečně také proto, že účastníci musí být připraveni přijímat výzvy a během výletu se musí intenzivně věnovat plnění svých cílů a práci na sobě. Naše dobrodružství nejsou jednoduchá: změny plánů, omezený rozpočet, málo spánku… Právě proto nejsou pro každého, právě proto jsou ale jedinečná a nezapomenutelná.


kontaktujte nás:
info@iceforest.net  ·  Tel. +420 732 121 737

The idea  ·  Educational Project  ·  The Team